Home » Featured » Bedelli Askerlik yapacaklar İçin İzlenecek Yollar

Bedelli Askerlik yapacaklar İçin İzlenecek Yollar

40188Bedelli Askerlik yapmak isteyenler icin T.C New York Başkonsolosluğu bir açıklama yayinladi

Bedelli Askerlik yapabilmek icin  yurt dişında yaşayan vatandaşlarin izlemesi gereken yollar anlatildi.

T.C New York Başkonsolosluğu’nun bildirisi

  • 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan ve aşağıdaki özelliklere haiz olan vatandaşlarımız başvurabilecektir.
  • Bu uygulama emri “her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartı taşıyanlar ile herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulanlardan, istekli olanlar ile bunlarla ilgili işlemleri yürütecek kurum ve kuruluşları kapsar.”
  • Başvuruların nüfus cüzdanı ile birlikte Başkonsolosluğumuza ŞAHSEN
    yapılması gerekmektedir.
  • Başvuruda Başkonsolosluğumuz tarafından verilecek formun (EK-B LAHİKA-1) yükümlü tarafından doldurulması gerekmektedir.
  • Yükümlünün Başkonsolosluğumuzdan temin edebileceği veya e-devlet şifresiyle “ASAL Bedelli Askerlik Başvuru” sekmesinden hak sahibi olup olmadığını teyit ettikten sonra alacağı barkodlu ödeme belgesi (EK-B LAHİKA-2) ile birlikte bankaya (New York, T.C. Ziraat Bankası ve T. Vakıflar Bankası) giderek 18.000 TL karşılığı meblağı o günkü TL/Dolar kurundan aşağıda belirtilen hesaplardan birine yatırması ve onaylı makbuzlarını Başkonsolosluğumuza getirmesi gerekmektedir. (Yükümlünün 18.000 TL’yi Türkiye’deki hesaplara yatırması ve makbuzun asıllarının teslim edilmesi kaydıyla işlemi kabul edilecektir.)
  • Başkonsolosluğumuz bu belgeleri yükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesi’ne iletecek olup, sonuçtan yükümlü bilahare bilgilendirilecektir.

Hesap Numaraları:
T.Halk Bankası IBAN No (TL) (TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83 numaralı)
T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL) (TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38 numaralı)
T.Vakıflar Bankası IBAN No (TL) (TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00 numaralı)

Bedelli Askerlik yapmak isteyenler için msb.gov.tr de açıklama yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik yapmak isteyenler için izlenecek yol haritasını duyurular kısmında yayınlandı.Bedelli Askerlik başvurusu için müracaatta izlenecek 2 alternatif yolu belirleyen msb.gov.tr bu şemayla rahatlıkla başvuru yapabileceğinizi kısa yollarla açıkladı. İşte bedelli askerlik yapmak isteyenlerin yapacakları işlemler;

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 52’nci Maddesi gereğince, bedelli askerlik işlemleri

Bedelli askerlik müracaatınızın kabul edilebilmesi, iki işlem basamağından oluşmaktadır. Bu işlem basamakları;

1. E-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alacağınız barkodlu ödeme belgesinin çıktısı ve Nüfus Hüviyet Cüzdanınız ile birlikte bu belgede belirtilen banka şubelerinden herhangi birine giderek söz konusu bedelin yatırılması gerekmektedir.

2. Barkodlu ödeme belgesi ve bedelin yatırılmasını müteakip bankadan alacağınız üç (3) adet banka dekontu aslı ile birlikte en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına bizzat başvurmanız gerekmektedir.

Bedelli askerlik işlemlerinizin gerçekleştirilebilmesi için yukarıda belirtilen iki maddedeki işlemlerin yapılması gerekmektedir. Yukarıdaki iki maddede belirtilen işlemlerden sadece herhangi birinin yapılması ve diğer madde işlemlerinin yapılmaması halinde, bedelli askerlik başvuru işlemleri gerçekleştirilmiyor.

11111

Bedelli Askerlik hakkında merak edilen sorular ve cevapları

Bedelli askerlik yapmak için gerekli belgeler nelerdir?

Askerlik şubelerinden veya konsolosluklardan alacağınız ve üzerinde ödenecek tutar ile ödemenin yapılacağı banka bilgilerinin bulunduğu başvuru belgesi ile ödemenizi yaptıktan sonra, biri asıl üç kopya dekontu askerlik şubesine veya ilgili konsolosluğa teslim etmeniz yeterli oluyor. Sonrasında muafiyet belgesini aynı kurumlardan edinebiliyorsunuz.

Bedelli askerlik yapmak için nereye başvuruluyor?

Başvurular askerlik şubelerine, konsolosluklara ve cumhuriyet savcılıklarına şahsen yapılıyor. Başvurunuzda size üzerinde tutarın ve banka hesaplarının bulunduğu bir doküman veriliyor. Bu dokümanla ödemenizi gerçekleştirdikten sonra, bedelli askerlik tutarının tamamı veya yarısının ödendiğini gösteren biri asıl 3 nüsha dekontu teslim ettiğinizde başvurunuz tamamlanmış oluyor. Başvuruların yurtiçinde askerlik şubelerine, yurtdışında konsolosluklara şahsen yapılması gerekiyor, posta ve vekaletle yapılan başvurular kabul edilmiyor.

Bedelli askerlik başvurumu yaptım, ne zaman tezkere alacağım?

Bedelin tamamını süresi içinde ödediğinizde, il ve ilçe kurulları askerlik hizmetinin yerine getirilmiş sayıldığına dair kararı alınır ve askerlik şubelerince acemi yedeğe aktarılırsınız. Bedelli askerlik başvurunuz kabul edildiğinde hakkınızda saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmaz, başlatılmış olanlar varsa sona erdirilir.

Bedelli askerlik şartları;

Bedelli askerlik ve sözleşmeli erliğe başvurulara ilişkin kanun teklifindeki düzenleme, komisyonda Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasını öngören kanun tasarısına eklendiği şekliyle kabul edildi.

Buna göre, her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 1 Ocak 1988 tarihi dahil, daha önce doğanlar, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na tabi yükümlüler, istekleri halinde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları ve 18 bin Türk Lirası para veya Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertible yabancı ülke parasını defaten ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde bu hükümlerden yararlanabilecekler.

Uygulama kapsamında ödenecek paralar, Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına TC Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankasında açılacak hesaba yatırılacak.

Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari adli soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak. Başlatılmış olanlar sona erdirilecek ve bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilemeyecek.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.