Home » EGITIM » ‘Dört Yıllık Üniversite Mezunlarında, İşsizlik Oranı 13.3’

‘Dört Yıllık Üniversite Mezunlarında, İşsizlik Oranı 13.3’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğinde gençlerin iş gücü piyasasına geçişi, araştırma sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’de 2016 yılı ikinci çeyreği itibarıyla 15-34 yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus 24 milyon 263 bin kişi olup bu kişilerin 13 milyon 685 bini iş gücünde yer aldı. Bu yaş grubundaki fertlerin iş gücüne katılma oranı yüzde 56.4 oldu.

“Dört yıllık üniversite mezunlarında, işsizlik oranı 13.3”

Ekonomi Servisi’nde yer alan habere göre, Türkiye’de 15-34 yaş grubundaki nüfusun işsizlik oranı yüzde 13.2 iken iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarında bu oran yüzde 16.8, dört yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda ise yüzde 13.3 oldu. Genel lise mezunlarında işsizlik oranı yüzde 15.5 iken mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 12.3 olarak gerçekleşti.

“Eğitimden ayrıldıktan sonra, ilk uzun vadeli satış elemanlığı”

İstihdam oranı 15-34 yaş grubundaki fertlerde yüzde 48.9 oldu. Bu oran bir okul bitirmeyenlerde yüzde 30.1, lise altı eğitim düzeyinde yüzde 42.4, dört yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitimlilerde yüzde 73.7 oldu. Diğer taraftan genel lise mezunlarında istihdam oranı yüzde 43.6 iken mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 60.6 olarak gerçekleşti. Eğitimden ayrıldıktan sonra ilk işinde üç aydan uzun süre çalışanların yüzde 23.3’ü hizmet ve satış elemanı olarak çalışırken, yüzde 16.9’u nitelik gerektirmeyen işlerde, yüzde 16’sı sanatkarlık ve ilgili işlerde, yüzde 12.2’si ise profesyonel mesleklerde çalıştı.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.