Home » Featured » ‘Yurda Dön’ Çağrısına Uymayanlar Vatandaşlıktan Çıkarılacak

‘Yurda Dön’ Çağrısına Uymayanlar Vatandaşlıktan Çıkarılacak

Hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülenler ve “Yurda dön” ilanına rağmen üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no’lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

680 sayılı KHK ile Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, “yurda dön” ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek

Kanun ne diyor?

Mevcut durumda Türk Vatandaşlığı Kanunu‘na göre vatandaşlıktan çıkarılabilecek kişiler şunlar:

1- Yabancı bir devletin Türkiye’nin menfaatlerine uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek uygun bir süre içerisinde kendi istekleriyle bu görevi bırakmayanlar,

2- Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin her türlü hizmetinde bakanlar kurulunun izni olmaksızın kendi istekleriyle çalışmaya devam edenler,

3- İzin almaksızın yabancı bir devlet hizmetinde gönüllü olarak askerlik yapanlar.

Bu durumdaki kişiler bakanlığın teklifi ve bakanlar kurulunun kararıyla vatandaşlıktan çıkarılabiliyor.

Vatandaşlıktan çıkarma kararı kişiye özel alınıyor; ilgilinin eş ve çocuklarını etkilemiyor.

Aynı kanuna göre vatandaşlıktan çıkarılmanın sonuçları ise şöyle: Yabancı muamelesine tabi tutulmak ve mal varlığını en geç bir yıl içinde tasfiye etmek (aksi halde, mallarına el konabilir).

Çok sayıda şüpheli yurt dışında

Özellikle 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının kapatılmasının ardından bu soruşturmaları yürüten yargı ve emniyet mensuplarından bazıları, soruşturmaları yönlendirdiği öne sürülen Gülen Cemaati’ne yakın gazeteciler dahil birçok kişi yurt dışına gitmişti.

Aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da yine Cemaat’e yakın kişilerin yurt dışına gittiği düşünülüyor.

Nitekim darbe girişimine karşı yürütülen ‘FETÖ/PDY’ soruşturmalarında hakkında gözaltı kararı çıkarılan birçok isimin yurt dışında bulunduğu saptanmıştı.

Yeni KHK’yla getirilen düzenlemelerin özellikle bu kişilere karşı uygulanması bekleniyor.

Erdoğan istemişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen ekim ayında Rize’de yaptığı konuşmada şöyle demişti. “‘İnlerine gireceğiz’ dedik. ‘Onlar kaçacak, biz kovalayacağız dedik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar” demişti.

Leave a Reply