Home » AMERIKA » Analiz: Amerika’da Yasayan Turk’lerin Tercihi Erdogan Olmadi

Analiz: Amerika’da Yasayan Turk’lerin Tercihi Erdogan Olmadi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde İhsanoğluna giden yüzde 77.8 lik oy ABD de yaşayan Türkleri anlama adına ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde İhsanoğluna giden yüzde 77.8 lik oy ABD de yaşayan Türkleri anlama adına ne ifade ediyor?

Ismail Alptekin

Cumhurbaşkanlığı seçiminde İhsanoğluna giden yüzde 77.8 lik oy ABD de yaşayan Türkleri anlama adına ne ifade ediyor?

ABD de yaşayan Türklerle Türkiye’deki seçmenin politik tercihlerindeki bu büyük farkın nedenleri üzerinde dikkatli durmak lazım.

Özellikle ABD ve Kanada’nın politik ve sosyal dokusu bu ülkelerde yaşayan herkesin siyasal tercihleri üzerinde etkili olmuştur. Onları değişime ve yeniden düşünsel bir kurgulamaya zorlamıştır. Hangi ideolojik ve kültürel bağa sahip olursa olsun yeni dünyada hayat kuranlar bu ait hissettikleri yapıya yeni anlamlar yüklemiş zamanla bu yüklenen anlamlar Türkiye’deki mevcut politik atmosferden ayrı noktalara gitmiştir.

Dev kıta ülkesinde etnik ve kültürel açıdan farklı onlarca gurubu çatışmadan bir arada yaşatabilmek elbette kolay olmadı. Kuruluşundan bu yana kendi içinde pek çok çatışmaya, yüzbinlerin ölümüyle sonuçlanan savaşlara sahne oldu bu dev coğrafya… 60 larda özellikle siyahların ve kadınların haklarını alma mücadelesiyle sosyal olarak olmasada kanunlar bazında ilişkiler özgürlükçü ve eşitlikçi bir zemine oturtulabildi.. peki kanunla koruma altına alınan bu haklar toplum tarafından hemen kabul gördü mü? Elbette hayır.. bu mücadele hala hem birey hemde sivil toplum üzerinden devam ediyor..her seçim döneminde eşcinsel evliliklerinden doğum kontrolüne, sosyal adaletsizlikten kadın haklarına herşey en ince ayrıntılarıyla tartışılıyor ve seçmen kitle kendisine en yakın hissettiği adaydan yana tercihini kullanıyor..

Amerika’da yaşayan Türklerde kendi içerisinde çok farklı politik tercihlere sahip. Eğitim seviyesi, yaşam tarzı, kültürel aidiyet duygusu bireyden bireye farklılıklar gösteriyor.. yüzde 77.8 noktasında buluşabilmenin en önemli nedeni özellikle AKP iktidarının son döneminde iyice çığırından çıkan “özgürlükler” ve “yaşam tarzına müdahale” ye verilen tepkidir. Günümüz dünyasında artık insanlığın ortak paydası haline gelmiş Cumhuriyet, hukuk devleti ve demokrasinin temel ilkelerine yönelik ciddi tahribatların bu kitleyi ortak bir noktada buluşturduğuna inanıyorum.

ABD Türk seçmeninin bu somut ve umut verici tepkisel tecrübesinden Türkiye deki mevcut siyasal yapıya eleştirel bakan herkes ortak dersler çıkarabilir.  Farklılıklarımız elbette olacaktır ancak en azında temel değerler üzerinde anlaşarak birbirimize güvenmeyi öğrensek hepiniz için daha iyi olmaz mı?

Kimbilir belki Türkiye’deki muhalif cephede farklılıklarını bir kenara bırakıp demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti olma ideali altında birleşir..

Ismail Alptekin
New York

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.