Home » Tag Archives: Ismail Alptekin

Tag Archives: Ismail Alptekin

Analiz: Türk Solunun Sorunu

Turk Solu

Ismail Alptekin Türk Solunun İletişim, İmaj ve Algı Sorunu Konuya girmeden önce kısaca tanımlamaları yapalım. İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İmaj, zihinlerdeki çağrışımlar, hisler, tutumlar ve izlenimler ile bunların olumlu/olumsuz değerlendirmelerinden oluşur; akla gelen özet-resim ya da sembolik anlamdır. Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, ...

Read More »

Analiz: Amerika’da Yasayan Turk’lerin Tercihi Erdogan Olmadi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde İhsanoğluna giden yüzde 77.8 lik oy ABD de yaşayan Türkleri anlama adına ne ifade ediyor?

Ismail Alptekin Cumhurbaşkanlığı seçiminde İhsanoğluna giden yüzde 77.8 lik oy ABD de yaşayan Türkleri anlama adına ne ifade ediyor? ABD de yaşayan Türklerle Türkiye’deki seçmenin politik tercihlerindeki bu büyük farkın nedenleri üzerinde dikkatli durmak lazım. Özellikle ABD ve Kanada’nın politik ve sosyal dokusu bu ülkelerde yaşayan herkesin siyasal tercihleri üzerinde etkili olmuştur. Onları değişime ve yeniden düşünsel bir kurgulamaya zorlamıştır. ...

Read More »